Regulamin

Regulamin Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

  1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym, będąca formą rekolekcji w drodze. Jej integralnymi elementami są: codzienna Eucharystia oraz modlitwa w drodze.
  2. Pielgrzymów obowiązuje posłuszeństwo wobec kapelana, przewodników grup, innych kapłanów oraz przestrzeganie zaleceń służby drogowej, porządkowej i medycznej.
  3. Pielgrzym jest zobowiązany do noszenia legitymacji przez cały czas trwania pielgrzymki. Każdorazowe opuszczenie grupy wymaga przepustki udzielonej przez przewodnika grupy.
  4. Podczas pielgrzymki obowiązuje zakaz używania środków odurzających (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze, inne używki).
  5. Podczas pielgrzymki obowiązuje godny strój (zakryte ramiona, spodnie przynajmniej do kolan), nakrycie głowy (ochrona przed słońcem) oraz zakaz używania urządzeń multimedialnych w czasie modlitwy, konferencji.
  6. Noclegi dla mężczyzn i kobiet w czasie pielgrzymi organizowane są w odrębnych pomieszczeniach (nie dotyczy małżeństw).
  7. Pielgrzym powinien przedstawić się gospodarzom, którzy przyjmują go na nocleg. Należy okazać zawsze wdzięczność i wystrzegać się postawy roszczeniowej dotyczącej warunków lub wyżywienia.
  8. Pielgrzym jest objęty ubezpieczeniem (NNW). Należy przestrzegać regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przynależności do grupy do której nastąpiło zgłoszenie (początek wyznacza krzyż, a koniec tablica grupy).
  9. Pielgrzym swoją postawą przez cały czas trwania pielgrzymki ma być świadkiem Jezusa Chrystusa.
  10. Niestosowanie się do zasad Regulaminu może skutkować wykluczeniem z Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Więcej informacji na stronie: http://pielgrzymka.archpoznan.pl/niezbednik/regulamin/